Op 16 april 2019 werd het Europees verbod op pulsvisserij goedgekeurd. Europa heeft beslist om vanaf 1 juli 2021 pulsvissen te verbieden in haar wateren. Volgens tegenstanders is het elektrisch vissen oneerlijke concurrentie en zou het de zeebodem leegschrapen. Er wordt ook gewezen op het voorzichtigheidsprincipe: er is nog onvoldoende onderzocht wat de elektrische pulsen met het leven op de zeebodem wel doen. Kan een puls nodig om tong te vangen bv. ook schadelijk zijn voor de andere kleine organismen? Ook het idee dat er geen begrenzing op de stroomsterkte staat die door de vissers wordt gebruikt is volgens sommigen een groot gemis.

Door Belgische vissers wordt niet aan pulsvisserij gedaan. Vooral de Nederlandse vloot maakt hier gebruik van, wat heel wat protest uitlokte van Franse maar ook Belgische vissers. Door deze aanpassing van het Europese visserijbeleid zullen zo’n tachtig Nederlandse vissersboten hun pulsvergunning verliezen

Maar er is meer:

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Koen Van den Heuvel kon enkele weken terug een onmiddellijk verbod aankondigen voor pulsvisserij binnen de Belgische 12-mijlszone! En dit vanaf 14 augustus 2019.

Wij dienen hier Europa en de minister te bedanken en hopen dat de maatregel de overdruk op onze visbestanden in de zuidelijke Noordzee kan afremmen. Een zeldzaam lichtpuntje in deze erg magere tijden en zeker goed nieuws voor alle recreatieve vissers in België.