Onze blog

De blog is momenteel offline

Videos

Enkele foto's

Klik op de foto om deze groter weer te geven op instagram

Het ontstaan van deze website.


Strandvissen doen we al door de eeuwen heen. In principe bestaat het reeds zeer lang !. Reden te meer om hiervan wat meer te vertellen . In 1563 komt strandvisserij in de rekeningen van de Duinenabdij voor, in de uitgaven en ontvangsten. Een deel van de strandvangsten werd ook in de abdij zelf klaargestoomd. Een zekere Pauwel Heinderycx getuigde ca 1680 dat de kleine vangst’ ook vis op de markt bracht. Een edict van Josef II (30 april 1785) dat reeds toen het vissen verbood met netten waarvan de mazen kleiner waren dan 7x7 cm, was dodend voor de strandvisserij !! In 1788 waren onder andere hierdoor maar 2 tot 3 vissers meer in het dorp. Het allereerste Politiereglement betreft strandvisserij vinden we terug op 30 januari 1823: in oud Nederlands, ten tijde van burgemeester Cornelis De Vulder, met als samenvatting: Overwegende dat door het uitroeijen der kustvisscherij mrt netten van kleene mazen of met peerden, het nodig is maatregelen te nemen tot het verdeelen der kust onder alle visschers die zich geneeren met de geoorloofde kustvisscherij , gestempelde netten ofte garnaars vang ende dat het nuttig konde zijn voor onderhoud der voorzeijde besluijten, als om alle oneenigheden te verwijderen onder de visschers,maatregelen van politie te aannemen en dit te reguleren. Hieraan werden 4 artikels gekoppeld, waarbij iedereen een plaats kreeg om te vissen. Iemand die om welke reden dan ook op iemands anders zijn plaats ging vissen werd zo beboet: Allen visschers die zal visschen in den afstand toegeweezen aan een ander zal gestraft worden voor de eerstemaal met eene boete van drije tot zes guldens ofte een dag gevangenis. Deze boete zal dobbel wezen in geval van ervalling (bron:Bert Bijens,Koksijde-Oostduinkerke Kust Strand en Paardevisserij In deze hedendaagse wereld is er reeds veel veranderd: we moeten ons houden aan nieuwe politiereglementen, onze netten moeten worden aangepast. Vroeger stonden de stranden immers vol met en hier werden dan de bevestigd. Dit is een soort driehoekig dubbel net met een keerkuil erin, met de opening naar het zuidwesten. Nu is er van deze niets overgebleven. Merendeel van de strandvissers vissen nu met ankersystemen om hun netten vast te maken.

Contacteer ons


Vragen of opmerkingen? Contacteer ons!